Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Yvan Sraka a71da7a526 Merge pull request 'Update to showcase networking capabilities' (#1) from ryan-patch-1 into master 3 miesięcy temu
css Add a bit of content 4 miesięcy temu
templates Update default.html 4 miesięcy temu
.editorconfig Initial commit 2 lat temu
.gitignore % stack exec hakyll-init newtype.fr 5 miesięcy temu
index.html Update to showcase networking capabilities 4 miesięcy temu
newtype-fr.cabal % stack exec hakyll-init newtype.fr 5 miesięcy temu
site.hs Add a bit of content 4 miesięcy temu
stack.yaml % stack exec hakyll-init newtype.fr 5 miesięcy temu
stack.yaml.lock % stack exec hakyll-init newtype.fr 5 miesięcy temu